Cart 0

Privacy beleid

Dit is de website van Krutwinkel
Vestigingsadres: Spijkerstraat 239-1 6828 DE Arnhem
KvK: 67827284
Btw: NL857188914B01

Privacy bij Krutwinkel

Krutwinkel verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Krutwinkel erkent het belang van het beschermen van uw privacy. Wij bewaken uw privacy en waarderen uw vertrouwen in ons. Dit privacybeleid geldt voor onze huidige en voormalige bezoekers en voor onze online-klanten. Door het bezoeken en gebruiken van onze website gaat u akkoord met dit privacybeleid.

Als je een bestelling doet via www.krutwinkel.nl vragen wij om:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Adresgegevens
– Betaalgegevens
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@krutwinkel.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen

Wij gebruiken deze gegevens alleen om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken. Persoonsgegevens die je ons geeft, nemen we voor waar aan. Als je persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, kunnen alle verplichtingen die wij met je zijn aangegaan, vervallen.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard.

Krutwinkel zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Krutwinkel verstrekt jouw gegevens niet aan derden

Krutwinkel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Krutwinkel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@krutwinkel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Krutwinkel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

De beveiliging van jouw gegevens

Krutwinkel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@krutwinkel.nl

Selecteer een Afleverpunt